Гледайте в youtube

Руевит Естейт

Локация

лозя
Нашите лозя се намират в землището на гр. Бяла черква, област Велико Търново, в областта, известна с името Кокарджа. Територията е известна от дълги години с традициите си в отглеждането на грозде.
Лозовият масив на винарска изба Руевит Естейт е разположен в землището на град Бяла Черква. Насаждението заема площ от 100 дка. Основните сортове, който се отглеждат са френски червени сортове: Каберне (клон 169 и клон 685) и Мерло (клон 367), както и белият сорт – Шардоне (клон 96).
Родовитостта на сортовете се контролира съгласно Европейските изисквания за производство на грозде за винифициране на висококачествени вина. Засаждането на масива е направено на два етапа. Първите насаждения са направени през 2000 г., а останалата част е засадена през 2004 г. Лозето се намира в местността Кокарджа край град Бяла Черква, която е известна с традициите си в гроздопроизводството от дълги години.
Площ
100 дка.
Почва
Черноземни почви
Засадени лозя
Каберне Совиньон, Мерло , Шардоне.

Почви

Черноземите са най-плодородни и обработваеми почви. Имат мощен хумусен хоризонт, добре развит преходен, който преминава направо в почвообразуваща скала.

Климат

Бяла черква попада в област с умереноконтинентален климат. Най-характерните белези са горещо лято, студена зима, голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната.Подходящ район за отглеждането на лозя.

Релеф

разположен е на територии от средната част на Дунавската хълмиста равнина – в долината на р. Росица.

Слънцегреене

Безмразовият период е около 200 дни. От 10 до 15 процента от годишните валежи са от сняг, с често образуване на снежна покривка. Има типичен континентален характер с ясно изразено влияние на студените северни и северозападни въздушни маси. Лятото е горещо, зимата студена.

Води

Бяла черква е разположен на брега на р. Росица. Река Росица е най-големият приток на Янтра. Водите на река Росица се използват главно за напояване, като за тази цел през 1953 г. в най-тясната част на пролома на реката през Севлиевските височини е изграден язовир „Александър Стамболийски“.

Растителност

естествена горска и горско-храстова растителност. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещат липа и ясен, а на по-сухите – габър, глог, люляк и др

0
    0
    Вашата количка
    Количката ви е празнаReturn to Shop